Transparenta decizionala

Declaratie de interese Stoian anonimizata 2023

Declaratie de avere Stoian anonimizata 2023

Declaratie de interese Toca Maria anonimizata 2023

Declaratie de avere Toca Maria anonimizata 2023

Transparenta veniturilor salariale martie 2024

Regulament de ordine interioara al Caminului pentru persoane varstnice Sebes; Decizia de aprobare si punere in aplicare a regulamentului

Hotararea 37 an 2024 privind stabilirea costului mediu lunarde intretinere si a contributiei de intretinere

Raport anual de evaluare  a incidentelor de integritate 2023

Raport aferent anului 2023

Transparenta veniturilor salariale 29.09.2023

Lista bunuri primite cu titlu gratuit an 2022

Lista bunuri primite cu titlu gratuit an 2021

Lista bunuri primite cu titlu gratuit an 2020

Declaratie SNA 2021-2025

Declaratie SNA 2016-2020

Declaratie de avere Stoian-Mateiu Codruta-Mihaela 2022

Declaratie de avere Toca Maria 2022

Declaratie de interese Stoian-Mateiu Codruta-Mihaela 2022

Declaratie de interese Toca Maria 2022

Transparența veniturilor salariale la 31.03.2023

Hotărârea nr.10/2023 a Consiliului Local al Municipiului Sebeș privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Sebeș și/sau a susținătorilor legali ai acestora.

Afisare rezultat proba interviu la concursul organizat pentru postul de asistent social

Afisare rezultat proba scrisa privind concursul pentru postul temporar vacant de asistent social
Afisare rezultat selectie dosare privind concursul pentru postul temporar vacant de asistent social
Anunt post temporar vacant
Proces verbal afisare transparenta venituri salariale la 30.03.2018
Proces verbal afisare transparenta venituri salariale la 30.09.2018
Transparenta venituri salariale la 30.03.2018 (1)
Transparenta venituri salariale la 30.03.2018 (2)
Transparenta venituri salariale la 30.09.2018 (1)
Transparenta venituri salariale la 30.09.2018 (2)
Cost si contributie an 2019
Transparenta venituri salariale 31.03.2019
Transparenta venituri salariale 31.03.2019. 2pdf
Transparenta venituri salariale 31.03.2019. 1pdf
DECLARATIE DE AVERE TOCA MARIA
DECLARATIE DE INTERESE TOCA MARIA
DECLARATIE INTERESE STOIAN-MATEIU CODRUTA-MIHAELA
DECLARATIE AVERE STOIAN-MATEIU CODRUTA-MIHAELA
COD ETICA SI CONDUITA PROFESIONALA 2019
Cod de conduita etica si profesionala 16.09.2019
Transparenta venituri salariale 30.09.2019
Transparenta venituri salariale 31.03.2020
Cost și contribuție 2020
Declaratie de avere 2019 Stoian C.
Declaratie de avere 2019 Toca M.
Declaratie de interese 2019 Toca M.
Declaratie de interese 2019 Stoian C.
Transparenta veniturilor salariale la 30.09.2020
Transparenta veniturilor salariale la 31 martie 2021
Cost și contribuție 2021
Declaratie de avere Stoian -Mateiu Codruta-Mihaela pentru anul 2020
Declaratie de avere Toca Maria pentru anul 2020
Declaratie de interese Stoian-Mateiu Codruta-Mihaela pentru anul 2020
Declaratie de interese Toca Maria pentru anul 2020
Proces verbal selecție dosare
Proces verbal probă scrisă promovare în treaptă profesională
Anunț concurs post vacant muncitor calificat I
Rezultate selectie doar pt. exam organizat pt. ocuparea postului de muncitor calificat
Transparenta veniturilor salariale 30.09.2021
Tabel privind rezultatele selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de ingrijitoare
Cost și contribuție 2022
Transparenta veniturilor salariale 31.03.2022
Declaratie de avere Toca Maria-2021
Declaratie de interese Toca Maria-2021
Declaratie de avere Stoian Codruta-2021
Declaratie de interese Stoian Codruta-2021