Angajari

Anunt concurs infirmiera

Afisare rezultat final concurs post temporar vacant asistent social

Afisare resultat reevaluare selectie dosare pentru postul temporar vacant de asistent social

Transparenta veniturilor salariale la 30.09.2022

Tabel privind rezultatul selectiei dosarului la examenul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent social

Anunt concurs post temporar vacant de asistent social

Rezultat final examen 2 posturi infirmiera

Afisare rezultat proba interviu la examenul organizat pentru ocuparea a doua posturi de infirmiera

Afisare rezultate selectie dosare pertru ocuparea a doua posturi de infirmiera

Anunt concurs 2 posturi vacante de infirmiera+publicatie concurs

Afisare rezultat final al examenulului pentru ocuparea postului de asistent medical

Afisare rezultat final al examenulului pentru ocuparea postului de muncitor calificat I

Afisare rezultat final al examenulului pentru ocuparea postului de muncitor calificat IAfisare rezultate proba interviu pentru postul contractual vacant de asistent medical

Afisare rezultate proba interviu pentru postul contractual vacant de muncitor calificat I

Afisare rezultate proba scrisa pentru postul de muncitor calificat

IAfisare rezultate proba scrisa pentru postul de infirmiera

Afisare rezultate proba scrisa pentru ocuparea postului de asistent medical

Afisare rezultate selectie dosare pentru postul de muncitor calificat I

Afisare rezultate selectie dosare pentru postul de infirmiera

Afisare rezultate selectie dosare pentru postul de asistent medical

Anunt concurs post de asistent medical,infirmiera si muncitor I

Rezultat final concurs îngrijitoare
Tabel nominal rezultate concurs post ingrijitoare

Afișare rezultat probă scrisă concurs îngrijitoare

Tabel privind rezultatele selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de ingrijitoare

Anunt concurs 2 posturi ingrijitoare

tabel nominal afisare punctaj proba practica
Anunt post vacant Infirmiera

Rezultat selectie dosare concurs

Tabel rezultat final infirmiera

Rezultate finale concurs infirmiera

concurs post contractual vacant de muncitor I -BUCATAR

Afisare rezultat selectie dosare

tabel nominal afisare punctaj proba scrisa

tabel nominal afisare punctaj proba practica

TABEL REZULTAT FINAL EXAMEN MUNCITOR I BUCATAR

Anunț examen pentru promovare

Afisare rezultat proba scrisa muncitor calificat

Afisare rezultat proba practica muncitor calificat

Rezultat final muncitor calificat I

Afisare rezultat proba scrisa la examenul organizat pentru ocuparea a doua posturi de infirmiere